ΣΤΑΤΙΚΟΣ

Mr. Hobby GSI Creos HOBBY COLORS , ITALERI , ICM , ZVEZDA , ΤRUMPETER , KINETIC , HASEGAVA , HOBBYBOSS , KITTYHAWK , MINI ART , PANDAHOBBY , TAKOM , MERIT , AIRFIX , ACADEMY , REVELL EDUARD , MASTERBOX , MENGMODEL , TAMIYA ,Evergreen Scale Models .