ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι γενικές βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί μια κατασκευή προκειμένου να συμμετάσχει σε μια έκθεση – διαγωνισμό είναι: (τα λεγόμενα 10 MUST)

  1. Καθαρές κολλήσεις (όχι σημάδια από κόλλες).
  2. Στοκαρισμένο στις ενώσεις και καλά τριμμένο χωρίς να εξαφανιστεί η γράμμωση.
  3. Επαναφορά λεπτομερειών που τυχόν χάθηκαν από το τρίψιμο.
  4. Καθαρά και διαυγή διάφανα μέρη χωρίς ίχνη από κόλλες, ή θαμπάδες και ασπρίσματα.
  5. Ζυγισμένα φτερά (σε αεροπλάνα). Ιση απόσταση ακροπτερυγίων από το έδαφος.
  6. Ζυγισμένα και Ευθυγραμμισμένα σκέλη στους 2 άξονες.
  7. Ευθυγραμμισμένοι τροχοί (παράλληλοι μεταξύ τους στο διαμήκη άξονα).
  8. Επαρκείς φθορές χωρίς υπερβολές
  9. Καθαρό και απουσία κόκκου στο χρώμα, χωρίς Overspray, και γυαλάδες, πάντα με αερογράφο.
  10. Ιστορικώς τεκμηριωμένη παραλλαγή τόσο για το τύπο όσο και για το S/N.

( ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛ.ΚΟΝΤΗΒΕΗ)